Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

ÁO LỤA HÀ ĐÔNG


ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát.
Bởi vì em mặt áo lụa Hà Đông
Anh yêu màu áo ấy vô cùng.
Thơ của anh còn nguyên lụa trắng.
Anh vẩn nhớ em ngồi đây tóc ngắn .
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh .
Linh hồn anh vội vả vào trong hồn mở cửa
Gặp một bửa anh mừng một bửa.
Gặp hai hôm thành nhị kỷ của tâm hồn
Thơ học trò anh chất thành non.
Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu
Em không nói đả nghe từng giai điệu
Em chưa nhìn đả rộng trời xanh .
Anh vẩn trông lên bằng đôi mắt chung tình
Với tay trắng em vào thơ diểm tuyệt
Em chợt đến chợt đi anh vẩn biết .
Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu .
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau ?
Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại .
Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại .
Giận thơ anh chẳng nói nên lời .
Em đi rồi sám hối chạy trên môi.
Những ngày tháng trên vai buồn bổng nặng
Em ở đâu hởi mùa thu tóc ngắn .
Gửi hộ anh màu áo lụa Hà Đông .
Anh vẩn yêu màu áo ấy vô cùng .
Gửi hộ anh bài thơ tình lụa trắng

Không có nhận xét nào: