Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Gởi đến...
Từ ngày xa nhau có ngỏ phố nào còn ....

Không có nhận xét nào: