Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Tuỳ bút ..
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời , mẹ hiền ru những câu xa vời .....tiếng nước tôi bốn ngàn năm ròng rả buồn vui , khóc cười theo vận nước nổi trôi

Không có nhận xét nào: