Thứ Năm, 3 tháng 1, 2008

NGÀY VUI


Một ngày vui tìm về vĩ vảng , bên cạnh là ly cafê đen và gói thuốc lá xanh đen như chín cuộc đời

Không có nhận xét nào: